شرایط فروش اعتباری محصولات ایران خودرو به مناسبت عید مبعث و اعیاد شعبانیه

شرایط فروش اعتباری محصولات ایران خودرو به مناسبت عید مبعث و اعیاد شعبانیه

شرایط فروش اعتباری محصولات ایران خودرو به مناسبت عید مبعث و اعیاد شعبانیه
​​

شرایط فروش اقساطی اردیبھشت 96 محصولات ایران خودرو به مناسبت عید مبعث و اعیاد شعبانیه از روز شنبه 96/02/02 لغایت 96/02/31 یا تا زمان تکمیل ظرفیت به شرح جدول پیوست ارائه می گردد.

توضیحات:

کلیه شرایط و ضوابط خرید و مدارک لازم در این روش مشابه روش ھای جاری فروش اعتباری ماه ھای گذشته می باشد.

- تاریخ چک ھا پس از انتخاب شرایط خرید، توسط سیستم فروش و بصورت مکانیزه محاسبه و به مشتری اعلام خواھد شد.

- انتخاب تعداد چک، مدت بازپرداخت، ن

​​

رخ سود و ... بر عھده مشتری و بر اساس محاسبات مکانیزه سیستم است.

- با انتخاب مدت بازپرداخت کمتر، نرخ سود نیز متناسب با آن کاھش خواھد یافت.

زمان فعال سازی این بخشنامه ساعت 12 صبح روز شنبه مورخ 96/02/02 می باشد.

​​شرایط فروش اعتباری محصولات ایران خودرو به مناسبت عید مبعث و اعیاد شعبانیه

nextore

تیونینگ

ویدئو های جدید