جدیدترین مطالب

بررسی سمند

بررسی سمند

0 بررسی سمند comment
1 بررسی سمند view
0 بررسی سمند like
دوشنبه 11 اردیبهشت 1396

مطالعه سریع خوندم پنهانش کن

بررسی انواع سمند

این هفته می خواهیم انواع سمند رو بررسی کنیم

تفاوت های بین سمند ها رو بررسی می کنیم

موارد لازم در رابطه با نحوه نگهداری سمند را بررسی می کنیم

مزایا و معایب سمند

معایب و مزایای سمند نسبت به خودرو های هم رده

خوندم پنهانش کن

نتیجه گیری خوندم پنهانش کن

بررسی انواع سمند

این هفته می خواهیم انواع سمند رو بررسی کنیم

تفاوت های بین سمند ها رو بررسی می کنیم

موارد لازم در رابطه با نحوه نگهداری سمند را بررسی می کنیم

مزایا و معایب سمند

معایب و مزایای سمند نسبت به خودرو های هم رده

خوندم پنهانش کن
more
nextore

تیونینگ

ویدئو های جدید